5 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach odbył się VI Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej pod patronatem Starosty Suwalskiego Witolda Kowalewskiego.

Zebranych uczestników Konkursu oraz publiczność uroczyście powitali Wicestarosta Suwalski Artur Łuniewski z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Piotrem Zielińskim.

Celem przyświecającym organizatorom było rozbudzenie zainteresowań kulturą ludową naszego regionu, popularyzacja polskiej muzyki ludowej, integracja środowiska wiejskiego i miejskiego oraz kultywowanie wierności własnej tradycji kulturowej.

W grupie szkół podstawowych wśród uczniów klas 1-3 wystąpiło: 2 solistów oraz 2 grupy wokalne,
wśród uczniów klas 4-6:
9 solistów oraz 4 grupy wokalne.
Natomiast w grupie szkół gimnazjalnych (wraz z klasami siódmymi SP) wystąpiło: 7 solistów oraz 3 grupy wokalne.

Jury w składzie: przewodniczący Mirosław Nalaskowski, członkowie: Józef Murawski, Anna Brzozowska, Tomasz Kierejsza oraz Barbara Cieśluk oceniało dobór repertuaru, warunki głosowe, muzykalność, poczucie rytmu, kulturę słowa, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

Po przesłuchaniu uczestników przyznano następujące miejsca:
A. w grupie szkół podstawowych:
w kategorii solistów:
 wśród uczniów klas 1-3:
I nagrodę – Agacie Obuchowskiej ze SP w Rutce - Tartak;
II nagrodę – Julii Wasilewskiej ze SP w Słobódce;
III nagrodę – Mai Krzyżewskiej ze SP w Jeleniewie.
Wyróżnienia:
- Hannie Stojanowskiej ze SP nr 6 w Suwałkach;
- Aleksandrze Krawczyk ze SP nr 6 w Suwałkach.
wśród uczniów klas 4-6:
I nagrodę – Wiktorii Wawrukiewicz ze SP w Bakałarzewie;
II nagrodę – Gabrieli Kopiczko ze SP nr 11 w Suwałkach;
III nagrodę – Emilii Brzozowskiej ze SP w Rutce – Tartak.
Wyróżnienia:
- Agnieszce Wołyniec ze SP w Słobódce;
- Amelii Grygutis ze SP w Słobódce.
w kategorii grup wokalnych:
wśród uczniów klas 1-3:
I nagrodę – „Kazimierkom” ze SP nr 4 w Suwałkach;
II nagrodę – kwartetowi ze SP w Słobódce;
III nagrodę – „Debeściakom” ze SP nr 6 w Suwałkach
wśród uczniów klas 4-6:
I nagrodę – „Przepióreczce” ze SP nr 6 w Suwałkach;
II nagrodę – „Lipce” ze SP nr 6 w Suwałkach;
III nagrodę – kwartetowi ze SP w Słobódce.
B. w grupie szkół gimnazjalnych (wraz z klasami 8 SP):
w kategorii solistów:
I nagrodę – Natalii Murawskiej ze SP w Słobódce;
II nagrodę – Aleksandrze Wołyniec ze SP w Słobódce;
III nagrodę – Alicji Brzozowskiej ze SP w Rutce – Tartak.
Wyróżnienia:
- Małgorzacie Daniłowicz ze SP nr 11 w Suwałkach;
- Kindze Ołdyńskiej ze SP w Rutce - Tartak  
w kategorii grup wokalnych - nagrody dla:
I nagrodę – kwartetowi I ze SP w Słobódce;
II nagrodę – kwartetowi II ze SP w Słobódce;

III nagrodę – duetowi ze SP w Słobódce.

Wszystkim dziękujemy na udział a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Komisji Konkursowej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i podziękowania za udział w konkursie. Nagrody w konkursie ufundowało między innymi Starostwo Powiatowew Suwałkach.