W czwartek (23 maja) odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach. Jednym z omawianych tematów – na wniosek Czesława Renkiewicza, Prezydenta Suwałk - był transport przez miasto i postój na suwalskiej stacji towarowej cystern z paliwami płynnymi, które są traktowane jako materiały niebezpieczne, wybuchowe i łatwopalne.
Możliwe zagrożenia oraz realizowane procedury bezpieczeństwa zabezpieczające transport kolejowy przedstawili zaproszeni na posiedzenie Zespołu przedstawiciele PKP Cargo - realizujący przewozy.
Jak wynika z przedstawionych informacji odbywający się transport nie stwarza realnego zagrożenia. Na wniosek Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach ustalono, iż komenda wspólnie z PKP Cargo, PKP PLK i PKP S.A., dokona rozpoznania operacyjno – technicznego miejsca stacjonowania przewożonych składów z materiałami niebezpiecznymi, tak by w razie zagrożenia sprawnie je neutralizować.