Kształtów nabiera budowa pasa startowego na południu Suwałk. Inwestycja warta 27 mln zł jest już doskonale widoczna „z lotu ptaka”. Budowa wchodzi właśnie w kluczowy moment realizacji. Od poniedziałku (27 maja) wykonawca rozpocznie układanie warstw bitumicznych.
Inwestycję finansowo wspierają Fabryki Mebli FORTE oraz Sejmik Województwa Podlaskiego. Zgodnie z podpisaną umową prace mają zakończyć się w czerwcu tego roku.
Pas startowy na suwalskim lotnisku będzie miał 1320 m długości i 30 m szerokości. To pozwoli na korzystanie z niego przez samoloty pasażerskie przewożące do 50 osób, w tym śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki czy małe samoloty o napędzie tłokowym. W ramach inwestycji powstaje również: płyta do zawracania, płyta postojowa, droga kołowania i infrastruktura techniczna.
Zakres robót budowlanych na suwalskim lotnisku obejmie:
–  budowę głównej drogi startowej (DS-1) o długości 1320 m i szerokości 30 m,
– nawierzchni sztucznej wraz z pasem drogi startowej o nawierzchni trawiastej oraz z płytą  do zawracania przy  DS-1 o nawierzchni sztucznej,
– budowę płyty postojowej PPS o wymiarach 65 m x 130 m o nawierzchni sztucznej,
– budowę drogi kołowania DK szerokości 15 m, łączącej drogę startową  DS-1 z płytą postojową PPS, nawierzchni sztucznej,
– budowę drogi startowej (DS-2) o długości 800 m i szerokości 60 m, o nawierzchni naturalnej darniowej,
– budowę niezbędnej infrastruktury technicznej.