3 czerwca 2019 r. na stadionie w Raczkach odbył się Powiatowy Turniej LZS  w piłce nożnej chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” o puchar Starosty Suwalskiego.
W turnieju uczestniczyły cztery drużyny z terenu powiatu suwalskiego, które rywalizowały systemem „każdy z każdym” .

W otwarciu udział wzięli:
Artur Łuniewski – Wicestarosta Suwalski,
Andrzej Szeszko – Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Suwałkach.

Wyniki końcowe:
I miejsce  i awans do dalszych rozgrywek zdobyła drużyna z Raczek,
II miejsce    Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie    ,
III miejsce    Szkoła Podstawowa w Pawłówce ,
IV miejsce    Szkoła Podstawowa w Przerośli.
Za miejsca I-III szkoły biorące udział w turnieju otrzymały puchary i dyplomy, a zawodnicy medale, pozostałe szkoły otrzymały dyplomy, które wręczył Andrzej Szeszko – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Suwałkach.
Organizatorem turnieju było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Suwałkach i Szkoła Podstawowa w Raczkach. Turniej jest zaliczany do powiatowego współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu suwalskiego i został dofinansowany ze środków  Starostwa Powiatowego w Suwałkach.