Z radością i dumą informujemy, że troje uczestników zajęć w Pracowni Sztuk Pięknych prowadzonej przez Mieczysława Iwaszko w Suwalskim Ośrodku Kultury – Patrycja Gajewska, Monika Łabędzka i Maksymilian Drażba – od wrześnie rozpocznie naukę w prestiżowych szkołach. Serdecznie gratulujemy!

Z radością i dumą informujemy, że Patrycja Gajewska, uczestniczka zajęć w Pracowni Sztuk Pięknych prowadzonej w Suwalskim Ośrodku Kultury przez Mieczysława Iwaszko, malarza, plastyka, animatora i pedagoga, dostała się do Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydział Architektury Wnętrz.

To nie jedyny sukces podopiecznych Pana Mietka – dwoje młodszych uczestników zajęć, Maksymilian Drażba i Monika Łabędzka, od września rozpoczną naukę w renomowanym Liceum Plastycznym w Supraślu.

Twórczość młodych artystów – „Kota matematycznego” i „Hiperrealistyczną Skodę” Patrycji Gajewskiej, „Rosnące życie” Maksymiliana Drażby oraz „Inny świat” Moniki Łabędzkiej – możemy podziwiać w wydanej przez Suwalski Ośrodek Kultury książce „Duchowość w sztukach wizualnych Pracowni Sztuk Pięknych SOK – dzienniki humanistyczne” (grudzień 2018), drugim tomie o twórcach piękna z Pracowni Sztuk Pięknych SOK; prace były również prezentowane na wystawie w SOK (marzec 2019).