14 lipca 2019 r. (niedziela), na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach, odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami młodszym inspektorem Jackiem Kumpiałowskim i młodszym inspektorem Jackiem Tarnowskim, Starosta Suwalski Witold Kowalewski, Starosta Sejneński, Starosta Augustowski, burmistrzowie miast, zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, wójtowie gmin.

Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało 43 mundurowych z Suwałk, 30 z Augustowa oraz 19 funkcjonariuszy z Sejn.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej łącznie 8 funkcjonariuszy z Suwałk, Sejn i Augustowa zostało wyróżnionych Medalem "Za Długoletnią Służbę". Medal ten przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa.

W uznaniu szczególnych zasług, w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 6 funkcjonariuszy (3 z Suwałk, 2 z Augustowa, 1 z Sejn).

W imieniu samorządowców przemawiał Starosta Suwalski Witold Kowalewski gratulując wyróżnionym awansów i odznaczeń podziękował policjantom za ich profesjonalną służbę, sumienność, trud oraz poświęcenie w ich codziennej służbie.

źródło fot: http://suwalki.policja.gov.pl/

1000 Znaków do wykorzystania