12.08.2019 r. Powiat Suwalski podpisał kolejne umowy na inwestycje drogowe. Umowy z firmą STRABAG Sp. z o.o. obejmują przebudowę dróg powiatowych:

1. nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark (w km 3+030 – 4+020) na kwotę 732,5 tys. zł

2. nr 1154B Węgielnia- Bilwinowo- Kaletnik ( w km 6+481- 7+450) na kwotę 897.64,82tys. zł

Inwestycje zgodnie z ofertami firmy, zakończą się w połowie listopada 2019. Realizowane będą z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.