Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

FESTYN POKOLEŃ, organizowany przez  Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych RAZEM, we współpracy z Przedszkolem nr 6 w Suwałkach odbył się we wtorek - 12 listopada. Spotkanie było okazją do podsumowania działań projektu „Suwalskie Generacje”, skierowanego do suwalskich seniorów powyżej 60 roku życia. Działania trwały od maja br. Projekt stworzył seniorom warunki do integracji międzypokoleniowej oraz zaangażował seniorów w organizację akcji społecznych na rzecz dzieci i młodzieży oraz z ich udziałem.

W Festynie uczestniczył Prezydent Miasta Suwałk, Czesław Renkiewicz, Prezes Suwalskiej Rady Seniorów, przedstawiciele Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych oraz uczestnicy projektu, którym Prezydent podziękował za zapał i zaangażowanie. Spotkanie służyło wspólnej integracji, wymianie doświadczeń, podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi współpracy międzypokoleniowej, inspiracjami oraz pomysłami na dalszą działalność. Został przedstawiony projekt i jego efekty oraz współpraca międzypokoleniowa dzieci i seniorów w praktyce. Wygłoszone były prelekcje m.in. Międzypokoleniowa Przestrzeń Aktywności Seniorów „No i co, że jesteśmy starzy?", działania Suwalskiej Rady Seniorów oraz budowania pozytywnego wizerunku seniora. Odbyły się wspólne prezentacje dzieci i seniorów oraz warsztaty taneczne.

Najbardziej zaangażowani społecznie byli członkowie Uniwersytetu III Wieku w Suwałkach. Warto jednak podkreślić, że cała 30-osobowa grupa „Suwalskich generacji” była aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Prowadzili m.in. gry i zabawy dla grupy przedszkolnej w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach. Odwiedzili dzieci i młodzież ze Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci Przystań oraz wykonali jesienne porządki na terenie świetlicy. Podczas obchodów Dnia bez Samochodu w Suwałkach uczyli dzieci poprzez zabawę bezpiecznego poruszania się po drodze, przy pomocy zestawu edukacyjnego „Autochodzik”. Uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata organizowanej przez WPN. Włączyli się w akcję „Wolontariat dla Niepodległej”, obejmującą porządkowanie miejsc pamięci narodowej oraz dzikich wysypisk śmieci na terenie województwa. W Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach sadzili rośliny okrywowe – trzmieliny, 300 szt. roślin na 300-lecie Suwałk. Wyprowadzali psy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sonieczkowie. Łącząc przyjemne z pożytecznym odwiedzili suwalską kociarnię, pomagając w opiece nad kotami. Angażowali się w prezentację przedstawień teatralnych i występów muzycznych oraz służyli wsparciem osobom indywidualnym w załatwieniu spraw codziennych.

Ważnym aspektem każdej akcji społecznej był wolontariat międzypokoleniowy, dlatego wszystkie działania organizowane były na rzecz dzieci i młodzieży lub z ich udziałem. Seniorzy właśnie w taki sposób włączyli się w kształtowanie oferty wsparcia dla lokalnej społeczności i już mają plany na kolejne działania międzypokoleniowe.

Zadanie publiczne „Suwalskie Generacje” jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz przez Miasto Suwałki.