Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na dobre wpisała się w suwalskie społeczeństwo. Już czwarty rok mamy możliwość korzystania z tego interaktywnego narzędzia. W tym czasie zweryfikowaliśmy 7700 zgłoszeń, z czego 70% potwierdziliśmy i podjęliśmy ich eliminację.

Każde naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłoszenia trafia do właściwej miejscowo jednostki i tam na bieżąco jest weryfikowane przez funkcjonariuszy z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, ruchu drogowego, a także dzielnicowych. Pamiętajmy również, że oprócz wykroczeń za pośrednictwem KMZB możemy również zgłaszać przestępstwa.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci z Suwałk odnotowani 7700 zgłoszeń. Najczęściej dotyczyły one przekraczania prędkości, nieprawidłowego parkowania i spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Mieszkańcy naszego powiatu zgłaszają również niszczenie zieleni, dzikie wysypiska śmieci.

Suwalscy policjanci zlikwidowali 4865 zagrożeń wskazanych przez obywateli. Tylko w 2019 roku zgłoszono na krajowej mapie 20 dzikich wysypisk śmieci, z czego 14 policjanci potwierdzili i wyeliminowali. Między innymi uciążliwe wysypiska śmieci w Suwałkach, Przerośli i Mieruniszkach.

Musimy pamiętać, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to narzędzie, które pomaga policjantom w eliminowaniu zagrożeń uciążliwych społecznie. Jeśli jednak jesteśmy świadkami zdarzenia, w którym jest zagrożone życie lub zdrowie ludzkie należy skorzystać z numeru alarmowego 112. Wówczas odpowiednie służby niezwłocznie zajmą się zgłoszeniem.

Pamiętajmy, że każdy obywatel może skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa odwiedzając stronę www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html. Tam już intuicyjnie zostaniecie poprowadzeni i z łatwością zgłosicie nieprawidłowości w waszym rejonie.