9 stycznia 2020 Starosta Suwalski Witold Kowalewski uczestniczył w inauguracji trzeciego cyklu konferencji, która odbyła się w Kolnie. Kolejny cykl spotkań pn. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, zainaugurował osobiście Prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent podkreślił konieczność rozwoju kraju w sposób równomierny i sprawiedliwy, który pozwoli na korzystanie z wypracowanych zasobów przez społeczności lokalne. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na istotność rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ochronę klimatu i czystości powietrza.

Cykl konferencji jest szerokim forum wymiany informacji między lokalnymi władzami, które bezpośrednio oddziałują i kierują rozwojem lokalnym na swoich terenach, a ministerstwami, które prezentują narzędzia i mechanizmy prorozwojowe przeznaczone dla władz samorządowych. Koordynatorem tej inicjatywy jest szefowa KPRP minister Halina Szymańska, a zaangażowanych jest trzynaście ministerstw. W konferencji uczestniczył minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Informacje z dwóch poprzednich serii konferencji możecie Państwo przeczytać na stronie Prezydenta RP. Poniżej prezentujemy bezpośrednie linki.

https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1598,cykl-konferencji--perspektywy-dla-mieszkancow-obszarow-wiejskich.html

https://www.prezydent.pl/kancelaria/perspektywy-dla-mieszkancow-obszarow-wiejskich/