23 marca 2020 r. rozpoczną się wspomagane komputerowo ćwiczenia Brama-20 na przesmyku suwalskim. W ramach przygotowania do ćwiczenia przez dwa dni (4 - 6 lutego), przedstawiciele zespołu autorskiego pod kierunkiem dyrektora Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki płk. dr. hab. inż. Przemysława Paździorka, przeprowadzili rekonesans w rejonie ćwiczenia Brama-20. W jego ramach zorganizowano spotkania robocze z przedstawicielami służb mundurowych, władz rządowych oraz samorządowych. W trakcie spotkania roboczego z Witoldem Kowalewskim Starostą Suwalskim uszczegółowiono sprawy realizacji wybranych celów szkoleniowych na Suwalszczyźnie z udziałem władz Powiatu.

Ćwiczenie pk. BRAMA-20 realizowane będzie przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej we współpracy ze Strażą Graniczną, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz podmiotami administracji rządowej i samorządowej. Ćwiczenie ukierunkowane jest na doskonalenie indywidualnych umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych w ramach komórek wewnętrznych organów dowodzenia na stanowiskach dowodzenia poziomu taktycznego.