Czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić oraz jakie są konsekwencje dla jej sprawców, to tylko część zagadnień poruszanych na lekcjach przez policyjnych profilaktyków.

Wczoraj policyjny profilaktyk wraz z policjantem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach spotkali się z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. Tematem przewodnim spotkania był Internet.

Podczas zajęć prelegenci zaznaczyli, że Internet zapewnia wspaniałe możliwości do nauki i zabawy, ale podkreślili, że warto pamiętać o zagrożeniach, jakie są z nim związane. Przedstawiono takie zagrożenia jak: cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści, zagrożenie prywatności, przestępstwa internetowe, m.in. kradzież danych oraz problem uzależnienia od Internetu. Wyjaśniono zagrożenia i przedstawiono sposoby na ich zapobieganie.

W trakcie lekcji profilaktyki uczniowie poznali też podstawową terminologię prawną, dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich. Wyjaśniono uczniom pojęcie „nieletniego” i „małoletniego”. Omówiono zjawisko demoralizacji i jej przejawy. Wyjaśniono, co to jest czyn karalny. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych

Poza tym spotkanie było doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom, jak istotną rolę w ich życiu ma przyjmowanie właściwych postaw i podejmowanie odpowiednich decyzji.