Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, od 12 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się w Suwalskim Ośrodku Kultury realizację wydarzeń kulturalnych i zajęć artystycznych.

Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, od 12 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się w Suwalskim Ośrodku Kultury realizację:

  • koncertów, spektakli, wernisaży, spotkań, festiwali, konkursów,
  • zajęć w pracowniach artystycznych,
  • grupowego zwiedzania wystaw itp.,
  • zajęć realizowanych w oparciu o pomieszczenia SOK przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zewnętrzne.

Zgodnie z Regulaminem rezerwacji i sprzedaży biletów w Suwalskim Ośrodku Kultury w przypadku odwołania imprezy lub zmiany jej terminu, klientowi, który zakupił bilet na te imprezę, przysługuje zwrot należności. Zwrot dokonywany jest na podstawie biletu, paragonu fiskalnego, faktury zakupu lub wydruku biletu zakupionego za pomocą płatności elektronicznych na stronie www.soksuwalki.eu.

Ponadto zamieszcza się skany informacji agencji impresaryjnych dotyczących organizowanych przez nie wydarzeń.

     

 


Regulamin imprez w Suwalskim Ośrodku Kultury >>  
Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Suwalskim Ośrodku Kultury >>