Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

15 września 2020 r. na terenie nowo oddanego do użytku lotniska w Suwałkach odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych. Więcej „Ćwiczenia na lotnisku w Suwałkach”