Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Policyjni profilaktycy uczą ,,Bezpiecznej drogi do szkoły/domu”. Przypominają najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, jak co roku we wrześniu, spotykają się z uczniami szkół podstawowych, przedszkoli, przypominając podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wczoraj odwiedzili uczniów w Poddubówku i przedszkolaki z suwalskiego Słoneczka. Podczas spotkań przypomniano dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie wizyt utrwalano zdobytą wiedzę w terenie, przechodząc przez przejście dla pieszych pod nadzorem policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego.

W zajęciach wykorzystywane były materiały edukacyjne, przygotowane przez policyjnych profilaktyków, dzięki którym najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego będą mogli utrwalić zdobytą wiedzę.

Dodatkowo słuchacze dowiedzieli się jak ważne dla ich bezpieczeństwa jest noszenie elementów odblaskowych oraz jazda w foteliku i zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Na zakończenie spotkania rozdano dzieciom odblaski oraz przypomniano numery alarmowe do służb ratunkowych.

Zadbajmy o to, aby droga do szkoły naszego dziecka była zawsze bezpieczna. Pokażmy dzieciom najbezpieczniejszą drogę do szkoły. Wyjaśnijmy dziecku dlaczego nie wolno wbiegać na jezdnię, czy przechodzić na czerwonym świetle. Dziecko świadome zagrożeń będzie bardziej uważne.

  • Policjant WRD przypomina dzieciom przepisy ruchu drogowego
  • Policjant WRD przypomina dzieciom przepisy ruchu drogowego
  • Policjant WRD przypomina dzieciom przepisy ruchu drogowego
  • Policjant WRD przypomina dzieciom przepisy ruchu drogowego
  • Policjant WRD przypomina dzieciom przepisy ruchu drogowego
  • Policjant WRD przypomina dzieciom przepisy ruchu drogowego