Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w województwie podlaskim oraz wzrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 celem zapewnienia dostępności do mobilnych punktów pobrań, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje Państwu wykaz aktualnie działających punktów pobrań wymazów w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Należy pamiętać, że do mobilnych punktów pobrań mogą zgłaszać się osoby, które mają zlecone badanie w systemie informatycznym EWP, po uprzednim umówieniu telefonicznym. Punkty są czynne we wszystkie dni tygodnia przez co najmniej dwie godziny dziennie.


Uwaga! Tabela z wykazem punktów jest na bieżąco uzupełniana. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej podlaskiego NFZ: