Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

16 października br. przy drodze powiatowej z Krzywego do Sobolewa (gm. Suwałki) został odsłonięty obelisk poświęcony św.  Janowi Pawłowi II.

Odsłonięcie głazu w kształcie odwróconego serca z pamiątkową tablicą, wpisało się w 42. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Ustawiony głaz to wyraz wdzięczności za pontyfikat Papieża Polaka. Trasa, przy której stanął głaz, otrzymała nazwę Traktu świętego Jana Pawła II – Papieża Polaka. Właśnie tędy jechał Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku - przejeżdżał drogą z Krzywego do Płociczna. Dwudniowy pobyt nad Wigrami był czasem odpoczynku od trudów podróży. Wcześniej, przed objęciem Stolicy Apostolskiej, bywał tutaj z młodzieżą akademicką.  Pomnik ma przypominać osobom przejeżdżającym drogą o wizycie Papieża i skłaniać do zadumy.

Z inicjatywą budowy pomnika przy tej trasie wyszedł Aleksander Daniłowicz. W realizację zaangażował się też radny powiatu suwalskiego Tadeusz Chołko, który powołał społeczny komitet budowy pomnika a inicjatywę poparło 200 mieszkańców Krzywego i Sobolewa.

Powiat Suwalski reprezentowali: Starosta Suwalski Witold Kowalewski, Wicestarosta Artur Łuniewski oraz radni Powiatu Suwalskiego Robert Szczęsny i Tadeusz Chołko.

Źródło: suwalki.naszemiasto.pl; www.radio5.com.pl
Zdjęcia: Radio 5, Helena Wysocka