Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta SuwałkiDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W dniu 28 października br. dokonano odbioru technicznego przebudowy w/w drogi. Przebudowa drogi o  długości 1538m, polegała na  wzmocnieniu konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych, wykonano pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, wykonano nowe nawierzchnie zjazdów, ustawiono bariery drogowe.

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi  wraz z wykonaniem oznakowania pionowego oraz wykonaniem stalowych barier ochronnych znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.

Przebudowa  drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 458.126,69 zł oraz dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 371.307,00  zł. Całkowity koszt prac to kwota 928.933,35 zł. W kosztach przebudowy uczestniczyła Gmina Wiżajny.

Droga została przebudowana bez zaangażowania środków finansowych z budżetu Powiatu Suwalskiego.