Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Ruszyła kampania informacyjna prowadzona przez Ministerstwo Finansów, realizowana w naszym województwie przez podlaską Administrację Skarbową. Kampania dotyczy obowiązku poprawnego uzupełniania NIP/PESEL podatników w formularzach PIT przekazywanych do urzędu skarbowego.

Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanych do urzędu skarbowego uniemożliwia lub utrudnia Krajowej Administracji Skarbowej generowanie i udostępnianie w usłudze Twój e-PIT wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego podatnika, a jemu samemu skorzystaniez uproszczonej formy rozliczenia PIT.

Dodatkowo kampania ma na celu rozpowszechnienie informacji o obowiązku posiadania identyfikatora podatkowego PESEL wśród obcokrajowców pracujących na terenie naszego kraju. Celem kampanii jest również poinformowanie o możliwych sposobach jego uzyskania.

Szczegóły kampanii dostępne na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.