Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Miasto Suwałki czeka na oferty firm, które będą chciały wybudować kładkę przez rzekę Czarna Hańcza przy ul. Ogrodowej. Prace budowlane zgodnie z zapisami przetargu powinny zakończyć się do 31 sierpnia 2021r.

W listopadzie ubiegłego roku Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach poinformował, że z uwagi na aktualny zły stan techniczny została wyłączona z użytkowania dotychczasowa kładka położona na Czarnej Hańczy pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Reymonta.

Z uwagi na to, że to istotny ciąg komunikacyjny zaszła konieczność pilnego remontu obiektu, który znalazł się w budżecie Miasta Suwałki na ten rok. Przeznaczono na ten cel 300.000 zł.

W ramach tych środków mają zostać wykonane m.in.:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
  • modernizacje elementów istniejącej kładki
  • konstrukcje w postaci rusztu z belek stalowych
  • w celu zabezpieczenia ruchu pieszego balustrady.

Oferty można składać do 8 stycznia 2021r. Ze szczegółami przetargu można zapoznać się tutaj.