Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Wielkoformatowe fotografie artystyczne Radosława Krupińskiego to zamrożone w podzielonym kadrze obrazy wybranych momentów z przeszłości Suwałk. Pokazane na dwumetrowych pasach płótna codzienne życie miasta nabiera dzięki temu impresyjnego charakteru witraży. Wystawę, będącą realizacją stypendialną za rok 2020, można oglądać do połowy marca. 

GS Stara Łaźnia, ul. A. Wajdy 3

wystawa czynna od 8.01 do 14.03.2021 (z wyłączeniem do 17.01.2021)

Wielkoformatowe realizacje fotograficzne, składające się na tę wystawę, to obrazy życia codziennego ujęte, z jednej strony, w alegoryczne zestawy z opowieścią, a z drugiej zaś, w wyglądające jak witraże, niczym obrazy zamrożonych w czasie części miasta. Fotografie zostały ubrane w formę wysokich, dwumetrowych pasów płótna, składających się na większe obrazy fotograficzne. Tak podzielona na części rzeczywistość, która mimo tego, że pierwotnie została zarejestrowana w reporterski sposób, tu została pokazana w formie sugerującej wielkoformatowe, impresyjne płótna. Te artystyczne wizje migawkowych ujęć z codziennego życia Suwałk, zostały zarejestrowane przez autora  najczęściej w centrum miasta, w okresie ostatnich trzydziestu lat (1988 – 2020).

Wystawa będzie prezentowana w Galerii Sztuki Stara Łaźnia do 14 marca 2021 roku oraz w przestrzeni wirtualnej galerii fotografii  virturama.pl 

O autorze wystawy, Radosławie Krupińskim: Fotograf i kurator wystaw fotograficznych, animator życia kulturalnego i artystycznego Suwalszczyzny, nauczyciel fotografii. W latach 80. i 90. ub. wieku współpracował z interdyscyplinarną grupą artystyczną SDS ( sdsart.eu); prowadził (razem ze Stanisławem J. Wosiem) klub fotografików PAcamera CLUB (od 1990 r.) oraz Galerię Fotografii PAcamera w Suwałkach (1990-1999), której był pierwszym kierownikiem i kuratorem wystaw; założyciel Galerii Fotografii im. Edwarda Hartwiga w Domu Pracy Twórczej w Wigrach (pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików), którą prowadził w latach 2007-2012; fotoreporter prasy lokalnej na Suwalszczyźnie (1987-1998, Tygodnik Suwalski, Tygodnik Północny, Krajobrazy) oraz fotograf prasowy i studyjny (m.in. etatowy fotograf wydawnictw koncernu Agora w Warszawie w latach 1999-2002, oraz wydawnictwa Murator w Warszawie, w latach 2003-2004); założyciel w 2004 r. suwalskiej Małej Szkoły Fotografii, jako formy działalności gospodarczej oraz stowarzyszenia zwykłego (od 2019 r.); obecnie również wykładowca Akademii Fotografii w Białymstoku.

Laureat znaczących konkursów fotograficznych (m.in.: Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej, Biennale Krajobrazu Polskiego, Konfrontacje Fotograficzne); udział w ponad 50 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Autor wielu realizacji fotograficznych o charakterze komercyjnym (dla m. in.: IKEA, Galerie Handlowe CENTRUM Warszawa, Volkswagen Polska) oraz publikacji wydawniczych (ilustracje albumowe i prasowe, katalogi, foldery) i internetowych (strony firm i użytkowników indywidualnych). Specjalizuje się w fotografii studyjnej – portretowej i reklamowej.

Wystawa realizowana w ramach stypendium Miasta Suwałki na rok 2020 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami.


Regulamin imprez i wydarzeń artystycznych w Suwalskim Ośrodku Kultury >>  
Regulamin zwiedzania wystaw w galeriach GSW Chłodna 20, Patio i GS Stara Łaźnia w okresie stanu epidemii Covid-19 >>