Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Informacja o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 28 lipca 2021 r. o godz. 10:00
w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, oraz on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

1.     Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2.     Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu nr XXXIII/2021 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 maja 2021 roku.  
4.     Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 czerwca 2021 roku.
5.     Wnioski i oświadczenia radnych.
6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego)
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Generała Stanisława Maczka.
8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach.
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.
10.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Turkusową, Brylantową, Bursztynową oraz terenami zabudowanymi wzdłuż ulicy Dubowo I w Suwałkach.
11.           Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w 2020 roku.
12.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok.
13.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata  2021-2040.
14.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
15.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Agnieszki L. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
16.            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji formalnej grupy społecznej w sprawie zaprzestania segregacji sanitarnej – „Stop Segregacji Sanitarnej w Suwałkach”.
17.           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Suwałkach.
18.           Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
19.           Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.