Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Publikujemy informację Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych projektów do realizacji.

Szczegóły można znależć w załączniku.