Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares” S.A. w Suwałkach, Lider projektu, informuje, iż dnia 24  września 2021 r. o godz. 8.00 rozpocznie się trzecia rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

W ramach Poddziałania 3.2.1. „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”.
Limit wniosków:  250
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

W ramach Poddziałania 3.2.2. „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.
Limit wniosków:  50
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.

Partnerami w projekcie jest Miasto Suwałki, Miasto Grajewo, Powiat Grajewski, Powiat Moniecki, Powiat Sejneński oraz Powiat Suwalski.