Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Ignacy Ołów dotychczasowy zastępca Alicji Andrulewicz Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury przejmie jej obowiązki z dniem 1 listopada 2021r. Pełnić je będzie do czasu wyłonienia nowego Dyrektora tej jednostki w ramach ogłoszonego konkursu na to stanowisko. Przypomnijmy, że do końca listopada osoby chętne mogą składać swoje aplikacje i wystartować w rekrutacji.

Szczegóły można znaleźć tutaj: Zarządzenie Nr 358/ 2021 z dnia 2021-09-28 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.