W dniu 26 kwietnia 2022 roku pod patronatem Starosty Suwalskiego w Lesie Szwajcarskim odbyły się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej - pierwszej podziemnej organizacji niepodległościowej na Suwalszczyźnie.

W uroczystości udział wzięli min. Poseł na Sejm RP p. Jarosław Zieliński, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dr Jarosław Schabieński, przedstawicielka środowisk kombatanckich, ks. prałat Stanisław Wysocki Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku, Kierownik Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach pani Jadwiga Milewska, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, radni Powiatu Suwalskiego, przedstawiciele gmin: Suwałki, Jeleniewo, Rutka-Tartak, Wiżajny oraz przedstawiciele: Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, 14 pułku przeciwpancernego w Suwałkach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Służby Więziennej, Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak, Urzędu Celno-Skarbowego. W uroczystościach uczestniczyły również poczty sztandarowe: 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Zespołu Szkół w Dowspudzie, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Suwałkach, Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie.

Bardzo mile witana była młodzież i kadra pedagogiczna: Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, Szkoły Podstawowej w Przebrodzie, Szkoły Podstawowej w Jeleniewie oraz Szkoły Podstawowej w Prudziszkach którzy jak co roku o tej porze aktywnie uczestniczą w tej wielopokoleniowej lekcji wychowania patriotycznego.

Osobne podziękowania składamy dla żołnierzy 14 pułku przeciwpancernego w Suwałkach którzy pełnili asystę przy pomniku oraz dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, która jak co roku w sposób profesjonalny zabezpieczyła organizację przebiegu uroczystości.