Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S. A w Suwałkach - Lider projektu zintegrowanego „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” o nr WND-RPPD.03.02.01-20-0006/20„Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” WND-RPPD.03.02.02-20-0006/20, informuje o VI terminie rekrutacji do projektu zintegrowanego.
Szczegółowe informacje w załączniku.