Od początku sierpnia działa już sygnalizacja świetlna na ulicach Reja i Podhorskiego, a także rozpoczęła się budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Utraty z Pogodną i Łąkową. Władze Miasta przygotowują się do realizacji kolejnych projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa na kilkudziesięciu przejściach dla pieszych.

Pod koniec lipca odbyły się odbiory techniczne trzech inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa:

 • skrzyżowanie ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej, oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych.
 • skrzyżowanie ul. M. Reja z ul. ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych.
 • przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dedykowanego oświetlenia.

Ponadto w ramach zawartej umowy z firmą Telkop budowana jest sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Utrata-Pogodna-Łąkowa. Wartość to 882.414,47 zł., a prace zostaną zakończone w 2022 r.
 
W kwietniu 2022 r. Prezydent Suwałk złożył do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach”. Wniosek o dofinansowanie jest obecnie przedmiotem oceny pod względem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych. Jeżeli zostanie zaakceptowany to w 2023 r. zostaną zrealizowane następujące zadania:

– oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych na tle czerwonym w następujących lokalizacjach:
 • ul. Kościuszki przy II LO (klasa drogi G), ilość przejść: 1,
 • ul. Mickiewicza przy I LO (klasa drogi Z), ilość przejść: 1,
 • ul. Hamerszmita przy SP nr 9 (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
 • ul. Kamedulska przy Żłobku Miejskim (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
 • ul. Wojska Polskiego przy SP nr 4 (klasa drogi Z), ilość przejść: 1,
 • ul. Noniewicza przy ZS nr 1 (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
 • ul. Andersa przy Żłobku Miejskim (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
 • ul. Kowalskiego przy Przedszkolu nr 6 (klasa drogi L) ilość przejść: 1,
 • ul. Szpitalna (klasa drogi Z) i ul. Daszyńskiego przy SP nr 11 (klasa drogi L), ilość przejść: 2,
 • ul. Szpitalna (klasa drogi Z) i ul. Legionów przy SP nr 11 (klasa drogi L), ilość przejść: 2,
 • ul. Sikorskiego przy ZS nr 6 (klasa drogi G), ilość przejść: 2,
 • ul. Ogrodowa przy ZS Centrum Kształcenia Rolniczego (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
 • ul. Przytorowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (klasa drogi Z), ilość przejść: 1,
 • ul. Noniewicza (klasa drogi L) i ul. Ciesielska przy Państwowej Uczelni Zawodowej  (droga klasy L), ilość przejść: 3.

– opracowanie dokumentacji technicznej i montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza naprzeciw I LO w Suwałkach.

– montaż sygnalizatorów wibracyjnych na 14 przejściach dla pieszych na drogach mających status dróg publicznych w następujących lokalizacjach:
 • skrzyżowanie ulic Kościuszki– Mickiewicza– Waryńskiego, ilość przejść: 4.
 • skrzyżowanie ulic Kościuszki– Plac Piłsudskiego, ilość przejść: 3.
 • skrzyżowanie ulic Noniewicza – Sejneńska, ilość przejść: 3.
 • skrzyżowanie ulic Utrata – Dwernickiego – Podhorskiego – Kolejowa, ilość przejść: 4.
 
– zakup mobilnego miasteczka rowerowego, czyli kompleksu obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego, praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych, do nauki jazdy na rowerze i przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową. Miasteczko będzie znajdowało się na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 66.