22 listopada w wieku 89 lat zmarł Zdzisław Jaroszek, wszechstronny artysta, był dyrektorem galerii Biura Wystaw Artystycznych w Suwałkach.

Zdzisław Jaroszek urodził się w 1933 roku w Kierzkowie koło Radomia. Studia pierwszego stopnia ukończył na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś magisterium uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. Uprawiał malarstwo, rysunek i grafikę. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach krajowych i zagranicznych.

Był komisarzem organizacyjnym, od powstania aż do końca, przez 17 lat (1977-1994) plenerów warsztatowych i sympozjalnych „Sztuka i Środowisko” nad Wigrami. Plenery organizowane były we współpracy z Ministerstwem Kultury i Sztuki oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. W spotkaniach uczestniczyli twórcy z różnych dziedzin sztuki , teoretycy sztuki i naukowcy z całego świata.

W latach 1987-1994 Zdzisław Jaroszek był dyrektorem galerii Biura Wystaw Artystycznych w Suwałkach. Zorganizował pięć edycji ogólnopolskiego konkursu na małe formy w grafice, rysunku i rzeźbie „Natura matką ludzi”. Przez wiele lat zajmował się edukacją plastyczną młodzieży w Kętrzynie (w latach 70.) i w Suwałkach.

Był niezwykle skromnym człowiekiem, jednak przy spotkaniu z nim natychmiast uwidaczniała się jego pasja tworzenia sztuki i postrzegania przez sztukę całego otoczenia. Był artystą wszechstronnym. Pełen wewnętrznej energii i światła tworzył instalacje, kolaże, asamblaże, adaptując przedmioty codziennego użytku, miejsca powszednie, kratę ogrodzeniową, „grajdołki” w piasku nadmorskiej plaży. Każda rozmowa z nim pozostawiała niezatarte wspomnienia i wywoływała uczucie dotknięcia innego niż nasz własny i zwyczajny, świata.