„Napływy” i „odpływy” bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2023 roku kształtowały się następująco (stan na koniec miesiąca)

- styczeń 2023 – ogółem zarejestrowanych było 2 261 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 422 osób, wyłączono z ewidencji 236 osób, w tym 106 osób z tytułu podjęcia pracy;
- luty 2023 – ogółem zarejestrowanych było 2 226 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 303 osób, wyłączono z ewidencji 338 osób, w tym 142 osób z tytułu podjęcia pracy;
- marzec 2023 – ogółem zarejestrowanych było 2 212 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 359 osób, wyłączono z ewidencji 373 osób, w tym 189 osób z tytułu podjęcia pracy;
- kwiecień 2023 – ogółem zarejestrowanych było 2 153 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 261 osób, wyłączono z ewidencji 319 osób, w tym 181 osób z tytułu podjęcia pracy.
- maj 2023 – ogółem zarejestrowanych było 2 090 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 238 osób, wyłączono z ewidencji 301 osób, w tym 165 osób z tytułu podjęcia pracy.


Stopa bezrobocia w kwietniu 2023 roku –
- powiat suwalski – 5,9%;
- miasto Suwałki 5,5%;
- województwo podlaskie – 7,3%;
- Polska – 5,2%.