Od 1 października do 8 grudnia 2023 r, można będzie przesyłać zgłoszenia do konkursu "BizneSÓWKI - zaPARKuj swój Biznes", którego organizatorem jest Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach oraz Prezydent Miasta Suwałk.

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji BizneSÓWEK.

Celem konkursu jest aktywizacja i pobudzanie rozwoju suwalskiej przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedziby na terenie Miasta Suwałki chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Suwałkach.

W celu przystąpienia do konkursu uczestnik opracowuje i zgłasza pomysł biznesowy poprzez złożenie biznesplanu wraz z formularzem zgłoszeniowym (w tym roku możliwe są zgłoszenia jedynie w kategorii indywidualnej).

Zwycięskie pomysły biznesowe nagrodzone zostaną finansowym wsparciem:
1 miejsce - 7000 zł
2 miejsce - 5000 zł
3 miejsce - 3000 zł

Finał konkursu wraz z prezentacją pomysłów biznesowych przed komisją konkursową odbędzie się 18 grudnia br. w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach.

Szczegółowe informacje i regulamin:
https://www.park.suwalki.pl/wiadomosci/wez-udzial-w-konkursie-biznesowki-na-najlepszy-pomysl-biznesowy