26 września 2023 odbył się uroczysty odbiór kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej przez Samorząd Powiatu Suwalskiego. Wykonawcą inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec –Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 7+470 – 10+840”  tj. 3 km 400 m była firma UNIBEP S.A Bielsk Podlaski. Wartość kontraktu to 7 913 150,00 zł. Środki na realizację zostały pozyskane z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG. Inwestycję współfinansowała GMINA SUWAŁKI.
 
Uroczystego przecięcia wstęgi w tym dniu dokonał Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego, Wicestarostę Artura Łuniewskiego i Członka Zarządu Andrzeja Chlebusa. Wspólnie z przedstawicielami inwestora - Powiatu Suwalskiego, wstęgę przecinali: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz radni Rady Powiatu: Tadeusz Chołko, Stanisław Szwengier, Robert Szczęsny oraz Wiesław Pietrołaj. Gminę Suwałki – reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Marek Jeromin i Zastępca Wójta Krzysztof Andrzej Gwaj oraz radni Rady Gminy Suwałki. Wśród zaproszonych gości byli też wójtowie gmin powiatu suwalskiego, sołtysi i mieszkańcy okolicznych wsi.
 
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy korzystający z drogi zyskali nową jakość w zakresie bezpieczeństwa i komfortu. Zakres inwestycji był szeroki i obejmował:
- budowę nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej utwardzonej szerokości 6,0 m,
- budowę chodnika jednostronnego zlokalizowanego bezpośrednio przy ulicy szerokości 2,0 m,
- budowę przejść dla pieszych na progu zwalniającym,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowa przepustów drogowych,
- budowa zjazdów do posesji,
- przebudowę skrzyżowań, poprawę geometrii drogi
 
Droga została wybudowana dzięki bardzo dobrej współpracy samorządu powiatowego i samorządu Gminy Suwałki przy wsparciu budżetu Państwa.
 
Dziękujemy firmie UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski za wysoką jakość wykonanych robót oraz dobrą współpracę podczas realizacji inwestycji. Roboty zostały zrealizowane sprawnie i z dbałością o szczegóły.
 
Dobiegają końca prace na innych realizowanych przez Samorząd Powiatu Suwalskiego drogach. O ich zakończeniu będziemy informowali na naszej stronie internetowej.