UM Suwałki: Rekordowa dotacja UE na zieloną mobilność i nowoczesne autobusy
Nasze miasto staje na progu nowej ery zrównoważonego rozwoju, dzięki rekordowej dotacji z Unii Europejskiej. Wartość wsparcia, które wynosi aż 51 mln zł, pozwoli na realizację projektu, który zmieni oblicze lokalnej mobilności i przestrzeni publicznej. Jest to krok milowy w dążeniu do ekologiczniejszej i bardziej przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni.
  1. Rekordowa dotacja z Unii Europejskiej – 51 mln zł.
  2. Realizacja projektu zrównoważonej mobilności – w tym zakup 10 elektrycznych autobusów.
  3. Budowa garażu z fotowoltaiką i magazynami energii.
  4. Nowe ścieżki rowerowe i zieleń w miejskim krajobrazie.

Projekt „Zrównoważona mobilność miejska” obejmuje nie tylko zakup nowoczesnych, elektrycznych autobusów, ale również budowę infrastruktury wspierającej ekologiczny transport. W ramach inicjatywy powstanie stacja ładowania z magazynami energii, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone źródła energii. Dodatkowo, planowana jest budowa nowych skwerów zieleni oraz doświetleń przejść dla pieszych, co zwiększy bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni miejskiej.

Za sprawą tego projektu, mieszkańcy będą mieli dostęp do nowego systemu dystrybucji biletów oraz nowoczesnych elektronicznych tablic przystankowych, co znacząco ułatwi korzystanie z miejskiego transportu. Inwestycje te wpisują się w szerszą strategię miasta dotyczącą zrównoważonego rozwoju i mobilności, mając na celu nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale również ochronę środowiska.

Prezydent Czesław Renkiewicz podkreślił znaczenie projektu dla miasta: "To jednorazowo największa dotacja z Unii Europejskiej na jeden projekt w historii naszego miasta. Kupimy 10 elektrycznych autobusów, wybudujemy garaż z fotowoltaiką i magazynami energii, który docelowo pomieści na 19 pojazdów. Powstanie nowy system dystrybucji biletów. Kolejne elektroniczne tablice przystankowe, a także nowa zieleń i ścieżki rowerowe". Dodał również, że sukces w pozyskaniu funduszy to zasługa ciężkiej pracy jego współpracowników.

Projekt ten stanowi kompleksowe podejście do kwestii mobilności miejskiej, łącząc zakup bezemisyjnego taboru z modernizacją infrastruktury. Dzięki tym działaniom nasze miasto staje się liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, pokazując, że odpowiedzialne zarządzanie miejską przestrzenią i mobilnością jest możliwe i przynosi realne korzyści dla wszystkich mieszkańców.


Na podst. UM Suwałki