Powiat Suwalski z 750 000 zł wsparcia z Funduszu dla Gmin i Powiatów
Nasza lokalna społeczność otrzymała znaczące wsparcie finansowe, które przełoży się na poprawę infrastruktury drogowej. W wyniku starannie przygotowanej aplikacji, Powiat Suwalski uzyskał 750 000 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, co jest wyrazem zaangażowania samorządu województwa podlaskiego w rozwój naszego regionu.
  1. Starosta Suwalski, Witold Kowalewski, odebrał symboliczny czek na kwotę 750 000 zł.
  2. Przyznane środki zostaną wykorzystane na modernizację oraz remonty dróg powiatowych.
  3. Całkowita suma dotacji udzielonych z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów dla naszego powiatu wynosi 3,8 mln zł.
  4. Wójtowie Gminy Filipów, Rutka – Tartak, Suwałki oraz Szypliszki również odebrali wsparcie finansowe dla swoich gmin.

W obliczu wyzwań, przed którymi stoi lokalna infrastruktura drogowa, każda złotówka przeznaczona na jej rozwój jest na wagę złota. Dzięki wsparciu z budżetu Województwa Podlaskiego, Powiat Suwalski będzie mógł zrealizować niezbędne inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo i komfort podróżowania naszych mieszkańców. Starosta Witold Kowalewski, odbierając czek, podkreślił, że te środki są nie tylko wsparciem finansowym, ale również dowodem na to, jak ważna jest współpraca między różnymi szczeblami samorządu w dążeniu do wspólnego celu - lepszej przyszłości dla Powiatu Suwalskiego.

Warto zauważyć, że nie tylko Powiat Suwalski skorzystał z funduszy. Podczas uroczystości wręczenia czeków, wsparcie otrzymały również gminy, które złożyły wnioski o finansowanie swoich projektów. To pokazuje, jak ważna jest inicjatywa i aktywne poszukiwanie możliwości finansowania przez lokalne samorządy. Wśród beneficjentów znaleźli się Wójtowie Gminy Filipów, Rutka – Tartak, Suwałki i Szypliszki, którzy teraz będą mogli realizować projekty kluczowe dla rozwoju ich społeczności.

Przyznanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów jest dla naszego powiatu i gmin sygnałem, że ich starania o rozwój lokalnej infrastruktury są dostrzegane i wspierane. To również przypomnienie, że zaangażowanie i współpraca na wszystkich poziomach samorządowych przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców.


Na podst. Powiat