Ponad 30 mln Euro dla Suwałk na rozwój miasta i gminy
Miasto i Gmina Suwałki otrzymały znaczące wsparcie finansowe z programu Fundusze dla Podlaskiego 2021 – 2027. Przyznane środki, wynoszące ponad 30 milionów euro, będą przeznaczone na rozwój infrastruktury oraz realizację kluczowych projektów społecznych i ekologicznych.

Podpisanie porozumienia o utworzeniu dedykowanego funduszu

W czwartek, 20 czerwca, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, wraz z władzami województwa podlaskiego, podpisał porozumienie dotyczące utworzenia dedykowanego funduszu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk. W sumie, do miasta i gminy Suwałki trafi 30,8 miliona euro. Porozumienie to jest częścią szerszego programu Fundusze dla Podlaskiego 2021 – 2027, który zakłada wsparcie finansowe dla trzech regionów: Suwałk, Białegostoku i Łomży.

Inwestycje w tereny zielone i odnawialne źródła energii

Pieniądze z funduszu będą przeznaczone na różnorodne projekty, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska. Marszałek Województwa Podlaskiego, Łukasz Prokorym, podkreślił, że „te prawie 200 milionów euro to będą inwestycje w tereny zielone, odnawialne źródła energii czy politykę senioralną. Możliwości współpracy między samorządami są istotne, a dzięki tym środkom ta współpraca będzie jeszcze większa”.

Rozwój infrastruktury i projektów społecznych

Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, wyraził zadowolenie z podpisania porozumienia, zaznaczając, że obszar funkcjonalny dla Miasta i Gminy Suwałki zamieszkuje 76 tysięcy osób. „Cieszę się z podpisanego porozumienia i utworzenia obszaru funkcjonalnego dla Miasta i Gminy Suwałki. Z gminą współpracuje nam się bardzo dobrze. Te pieniądze to będzie dodatkowy impuls do rozwoju naszych małych ojczyzn” – powiedział Renkiewicz.

Plany na przyszłość: Smart City, infrastruktura i oświata

Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację wielu projektów, w tym związanych z koncepcją smart city, infrastrukturą zieloną i niebieską oraz oświatą. Prezydent Renkiewicz podkreślił, że powstanie Centrum Integracji Senioralnej oraz Rodzinny Dom Dziecka, a także zostaną doposażone instytucje kulturalne. Dodatkowo, realizowane będą projekty związane z elektromobilnością.

Znaczenie współpracy między samorządami

Podpisane porozumienie jest doskonałym przykładem na to, jak współpraca między samorządami może przynieść korzyści dla mieszkańców. Dzięki wspólnym działaniom i uzyskanym funduszom, możliwe będzie zrealizowanie wielu ważnych inwestycji, które przyczynią się do poprawy jakości życia w regionie. „Będziemy inwestować w projekty związane z szeroko rozumianym smart city, ale też infrastrukturą zieloną i niebieską, a także oświatą” – dodał Renkiewicz.

Przyznane fundusze stanowią ogromną szansę na dynamiczny rozwój Miasta i Gminy Suwałki, a realizacja planowanych projektów z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla lokalnej społeczności.


Źródło: UM Suwałki