Uczniowie i nauczyciele z Dowspudy na stażu w Chorwacji w ramach Erasmus+
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Dowspudzie mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym stażu zawodowym w Chorwacji, realizowanym w ramach programu Erasmus+. To doświadczenie nie tylko wzbogaciło ich umiejętności zawodowe, ale także otworzyło na różnorodność kulturową i międzykulturową komunikację.

Staż zawodowy w Chorwacji – nowe umiejętności i doświadczenia

W marcu tego roku, 21 uczniów oraz dwie nauczycielki z Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, pod opieką Pani Katarzyny Walendzewicz i Pani Ewy Kłoczko, uczestniczyło w dwutygodniowym stażu w Chorwacji. Wyjazd ten odbył się w ramach projektu Erasmus+ o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000147229, realizowanego przez szkołę.

Staż miał miejsce u partnera projektu EU MOBILITY Croatia w Parku Marjan w Splicie. Uczestnicy mieli okazję zdobyć nową wiedzę zawodową w praktyce, a także nabyć umiejętności, które z pewnością przydadzą się im w przyszłej karierze. Kadra pedagogiczna miała również szansę na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów zawodowych.

Kulturowe i międzykulturowe korzyści z wyjazdu

Wyjazd do Chorwacji nie był jedynie okazją do zdobycia umiejętności zawodowych. Uczniowie mieli możliwość zanurzenia się w kulturze i obyczajach mieszkańców tego kraju, co znacząco wpłynęło na ich świadomość kulturową oraz poziom komunikacji międzykulturowej. Dzięki temu wzrosła ich otwartość i tolerancja, a także poczucie tożsamości jako obywateli Unii Europejskiej.

Doświadczenia zdobyte podczas stażu będą procentować w przyszłym, dorosłym życiu uczestników, ułatwiając im wejście na międzynarodowy rynek pracy. Staż ten był także okazją do doskonalenia umiejętności językowych, co jest nieocenione w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.

Podsumowanie projektu i jego długofalowe efekty

21 czerwca 2024 roku w Zespole Szkół w Dowspudzie odbyło się oficjalne podsumowanie projektu Erasmus+ na lata 2021-2027. Projekt ten, realizowany ze środków programu Erasmus w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET), był krótkoterminową mobilnością edukacyjną dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Głównym celem projektu było podnoszenie jakości kształcenia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Uczniowie oraz nauczyciele zyskali nowe kompetencje kluczowe i społeczne, a także możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych oraz wymiany dobrych praktyk.

Projekt w ramach programu Erasmus+ to nie tylko inwestycja w rozwój zawodowy, ale także w rozwój osobisty uczestników, co z pewnością przyniesie korzyści w ich przyszłym życiu zawodowym i prywatnym.


Wg inf z: Starostwo Powiatowe w Suwałkach