10 .06.2019 r.  (poniedziałek) w Raczkach odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego, poświęcenie i jego wmurowanie pod siedzibę nowego Posterunku Policji. Budynek powstaje przy ul. Nowe Osiedle, obok ośrodka zdrowia.

W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Starosta Suwalski Witold Kowalewski wraz z Wicestarostą Suwalskim Arturem Łuniewskim, Zastępca Komendanta Głównego Policji Tomasz Szymański, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Miejski Policji w Suwałkach Adam Miezianko, wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski, przewodniczący rady gminy Piotr Słowikowski, radni, pracownicy gminnych instytucji, samorządowcy, policjanci i przedstawiciele innych służb mundurowych, duchowieństwo oraz mieszkańcy.

Powierzchnia użytkowa budynku będzie wynosić 139 m2 z 18 pomieszczeniami. Przewidywany termin zakończenia budowy to grudzień 2019 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 1.5 mln zł.