13 lipca 2019 r. w Raczkach swój jubileusz 15-lecia działalności świętował zespół śpiewaczy „Raczkowiacy” z Raczek.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach pod kierownictwem p. Stanisława Marciniaka i czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Powiatu Suwalskiego. Przez lata opracował bogaty repertuar z zakresu muzyki ludowej, biesiadnej, patriotycznej oraz religijnej.

Instrumentarium zespołu tworzą: akordeon, skrzypce, gitara basowa, mandolina i bęben. Wymiernym efektem pracy „Raczkowiaków” są nagrane płyty. Z okazji 10 rocznicy powstania zespołu w 2014 roku, wydana została pierwsza płyta pt. „Mijają lata - zostają piosenki”. Kolejną pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” wydano w bieżącym roku, którą promowano podczas uroczystości jubileuszowych.

W imprezie uczestniczyli: Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski, Irena Gryszkiewicz Radna Rady Powiatu w Suwałkach, Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Słowikowski, Radni Gminy Raczki, którzy złożyli jubilatom najserdeczniejsze życzenia oraz przekazali gratulacje członkom zespołu, pamiątkowe grawertony i kwiaty. Podczas uroczystości nie zabrakło także, miłych wspomnień, prezentów, gromkich śpiewów w wykonaniu zaprzyjaźnionych zespołów.

Z okazji Jubileuszu, wszystkim członkom zespołu „Raczkowiacy", życzymy wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby kolejne lata były równie owocne, jak te dotychczasowe. Starostwo Powiatowe w Suwałkach wsparło finansowo organizację niniejszego jubileuszu.

1000 Znaków do wykorzystania