Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela/woźnej do każdej grupy i pomoc nauczyciela do dziecka niepełnosprawnego. Taki model opieki nad suwalskimi dziećmi chcą wdrożyć Władze Miasta w suwalskich przedszkolach.

Szczegóły związane ze zmianami w strukturze zatrudnienia w suwalskich przedszkolach przekazały podczas konferencji prasowej Ewa Sidorek zastępca Prezydenta Suwałk oraz Alicja Jacewicz Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania.

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolach jest zatrudnionych 78 pomocy nauczyciela / woźnych. We wszystkich przedszkolach jest 61 grup. 15 osób zatrudnionych na stanowisku pomocy nauczyciela ma umowy tylko do końca czerwca 2020 roku.

- Chcemy zapewnić tym osobom stabilne, lepiej płatne wynagrodzenie. Stąd też pomysł by zaproponować tym osobom zatrudnienie w nowo powstającym żłobku przy ul. Kościuszki 6 – poinformowała Ewa Sidorek, zastępca Prezydenta SuwałkWynika to z naszych analiz dotyczących racjonalizacji zatrudnienia oraz ponoszonych kosztów na obsługę suwalskiej oświaty ale również i porównań do innych samorządów. Zaproponowany przez nas model jednej pomocy nauczyciela / woźnej przypadającej na jedną grupę w każdym przedszkolu funkcjonuje w wielu sąsiednich miastach – dodała Ewa Sidorek.

Przykładowo takie modele funkcjonują w: Białystoku, Olecku, gminie Suwałki. W Suwałkach będzie to nawet wyższy standard niż w sąsiednim Augustowie, gdzie przypada pół etatu woźnej / pomocy nauczyciela na jedną grupę przedszkolną.

- Ponadto należy zwrócić uwagę, że zakres obowiązków woźnej/pomocy nauczyciela jest zbliżony. Osoby te zajmują się pomocą nauczycielom w organizacji zajęć z dziećmi czy pomoc dzieciom w ich codziennych czynnościach – poinformowała Alicja Jacewicz.

W suwalskich przedszkolach do tej pory pomoce nauczyciela były zatrudnione dodatkowo. W przepisach polskiego prawa nie ma standardów dotyczących zatrudniania w oddziałach przedszkolnych pracowników obsługi w tym pomocy nauczyciela i woźnej. Jedynie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502), określono że pod opieką jednego nauczyciela w grupie nie może być więcej niż 25 dzieci. W suwalskich przedszkolach grupy liczą maksymalnie 25 dzieci – nie więcej.

Docelowo od 1 września 2020 r. w przedszkolach będzie funkcjonowało tyle etatów obsługi do pomocy nauczycielowi ile oddziałów, a zakres obowiązków tych osób będzie elastyczny. Władze Suwałk będą chciały również ujednolicić nazewnictwo stanowisk w suwalskich przedszkolach.

- To dyrektor będzie decydował, której grupie poświęcić większą opiekę ze strony pomocy nauczyciela. Zapewniam, że w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na opiekę w 3 – latkach opieka zostanie zapewniona. Z pewnością dzieci 3 – letnie będą otoczone opieką pracowników w takiej liczbie jaka będzie potrzebna – podsumowała Ewa Sidorek, zastępca Prezydenta Suwałk.