Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.
Poszukiwany jest pracownik, który będzie odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z opieką zdrowotną i zdrowiem publicznym.
Główne wymagania kwalifikacyjne to 2-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym oraz wykształcenie kierunkowe związane ze zdrowiem publicznym.
Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie urzędu lub przesłać drogą pocztową do dnia 23 grudnia 2020 r. (liczy się data założenia oferty).
 
Szczegółowy opis oferty znajduje się na stronie urzędu w zakładce BIP/Nabór pracowników
http://bip.um.suwalki.pl/naborpracownikow/oferta_pracy_s/oferta-pracy-na-stanowisku-podinspektor-w-wydziale-spraw-spolecznych-urzedu-miejskiego-w-suwalkach-z-dnia-2020-11-17.html