Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

  • Suwalscy policjanci gościli uczniów klasy mundurowej z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach. Młodzież poznała warunki przyjęcia do służby w Policji oraz zapoznała się ze specyfiką służby poszczególnych wydziałów.