Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Suwalscy policjanci prowadzili wczoraj wzmożone działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych oraz kierujących rowerami i hulajnogami. Apelujemy do wszystkich uczestników o rozsądek i rozwagę. Zachęcamy pieszych i rowerzystów do noszenia odblasków nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach.

Wczoraj na terenie Suwalszczyzny policjanci prowadzili wzmożone działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i kierujących rowerami i hulajnogami. Cyklicznie prowadzone akcje mają za zadanie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.

Podczas akcji policjanci reagowali na wykroczenia kierujących pojazdami wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli takie jak: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa oraz wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

W związku z tym, że osoby piesze oraz rowerzyści są najbardziej narażeni na skutki wypadków drogowych działania NURD są prowadzone cyklicznie przez cały rok.

Apelujemy nie tylko do kierowców, ale również do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o własne bezpieczeństwo. Zachęcamy pieszych do noszenia odblasków nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach, także w obszarze zabudowanym.

  • Policjant podczas czynności
  • Policjant i mężczyzną na hulajnodze
  • Policjant podczas czynności
  • Policjant podczas kontroli roweru
  • Policjant podczas kontroli prędkości
  • Policjant podczas badania trzeźwości