Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

W ostatnich dniach policjanci z suwalskiej drogówki realizowali działania pod nazwą „Gimbus”. Głównym celem prowadzonych kontroli była poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu dowożonych do i ze szkół zbiorowymi środkami transportu.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ruszyła kolejna edycja programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w pierwszych dniach września prowadzili działania "GIMBUS" mające na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi zwracali uwagę na podstawowe elementy, mające wpływ na szczęśliwe dotarcie do celu. W głównej mierze koncentrowali się na sprawdzeniu stanu technicznego, obowiązkowego wyposażenia pojazdów, ich oznakowaniu oraz stanie trzeźwości kierujących gimbusami. Policjanci kontrolowali także wymagane dokumenty uprawniające do kierowania i używania pojazdu oraz zgodność wykonywania przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców. Zainteresowali się także infrastrukturą drogową w pobliżu placówek oświatowych. W ramach działań skontrolowano 332 pojazdy przewożące dzieci oraz 25 gimbusów. Podczas kontroli ujawnione zostały nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego pojazdów. Funkcjonariusze zatrzymali jeden dowód rejestracyjny gimbusa, który nie został dopuszczony do dalszej jazdy z uwagi na usterki. Wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeźwi.