Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje społeczne, mające na celu podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku. Przedmiotowe konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 25 listopada 2021 r. do dnia 9 grudnia 2021 r. w formie elektronicznej i pisemnej, za pomocą ramowego wzoru formularza konsultacyjnego umożliwiającego zgłaszanie uwag.
 
Wypełniony formularz konsultacyjny, zawierający uwagi do projektu Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku należy przekazać do dnia 9 grudnia 2021 r.:
a)      w formie elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
b)      w formie papierowej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,16 – 400 Suwałki.
 
W zależności od wybranej formy komunikacji, w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje społeczne Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku”. W przypadku składania ofert w formie papierowej dla zachowania terminu liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.