Blisko 4 lata temu przyjęty został program Suwalska Karta Mieszkańca. W tym czasie popularna w naszym mieście paleta zniżek i zwolnień z opłat dla Suwalczan cieszy się niesłabnąca popularnością ale jest też ciągle udoskonalana. Tylko w 2021 roku dzięki SKM nasi mieszkańcy zaoszczędzili ponad 2,6 mln zł. Najwięcej dzieci i młodzież, która korzysta z komunikacji miejskiej. Ta ulga wyniosła według szacunków ponad 1,1 mln zł.

W ubiegłym roku wprowadzono możliwość posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca w formie aplikacji mobilnej - to mieszkaniec decyduje, jaką formę karty (plastikową czy aplikację na telefon) chce posiadać - przy czym możliwe jest posiadanie obu form jednocześnie. Na potrzeby Programu stworzono dedykowaną stronę internetową, poprzez którą można złożyć wniosek o wydanie Karty. Na stronie są też umieszczeni wszyscy partnerzy Suwalskiej Karty Mieszkańca z informacją o rodzaju i wysokości udzielanej ulg.

Warto podkreślić, że obecnie karty personalizowane są bezpośrednio przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, a więc mieszkaniec po złożeniu wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami odbiera od razu swoją kartę. 

Aktualnie z kart korzysta mniej więcej połowa Suwalczan. Od początku realizacji Programu karty wydano dla ponad 30.000 mieszkańców naszego miasta.

Dzięki SKM korzystamy z ulg i zwolnień. Pod względem wysokości kwot najpopularniejsze jest zwolnienie dla dzieci i młodzieży z opłat za komunikację miejską. Tylko w 2021 r. szacunkowa wartość darmowych przejazdów wyniosła 1.156.677,40 zł. Na drugim miejscu znalazły się zwolnienia z opłat za przedszkola. To kwota aż 650.005,00 zł. Trzecie miejsce to ulgi na wejścia do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tutaj Suwalczanie zaoszczędzili 335.814,05 zł.

Zapraszamy do składania wniosków o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca: https://skm.suwalki.eu/.