15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego, jest to święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej też Cudem nad Wisłą. Bitwa ocaliła nie tylko niedawno odzyskaną polską niepodległość, ale była to jedna z najważniejszych bitew XX wieku w dziejach świata. Wojsko Polskie zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę Armii Czerwonej, uratowało Polskę ale także całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem sowieckiego totalitaryzmu i systemu komunistycznego.

W czasach II Rzeczpospolitej 15 sierpnia obchodzono Dzień Żołnierza, następnie w PRL-u ustanowiono 12 października  Dzień Wojska Polskiego, w celu upamiętnienia bitwy pod Lenino. Dopiero po upadku komunizmu rząd polski oficjalnie ustanowił Święto Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, jako że zbiega się z kościelnym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej.

Oficjalne uroczystości odbywają się w stolicy przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie odprawiana jest honorowa zmiana warty.