14 kwietnia obchodzimy 1057. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Akt przyjęcia chrztu, uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i kościoła katolickiego w naszym kraju.
Ustanowienie nowego święta państwowego uzasadnia się koniecznością podkreślenia doniosłości decyzji Mieszka I, która miała fundamentalne znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny. Jednocześnie projektodawcy mieli na celu zwrócić uwagę na znikomą obecność tego historycznego wydarzenia w społecznej świadomości. Dzień 14 kwietnia ma skłaniać Polaków do refleksji nad naszym dziedzictwem, odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność. Ponadto Święto Chrztu Polski ma służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego.