Urząd Miejski Suwałki: Nasze miasto włączone do rządowego programu rozwoju regionów przygranicznych
Ważny krok dla naszego regionu: Suwałki i okolice włączone do rządowego programu rozwoju. Nasze miasto oraz sąsiadujące powiaty zyskują nowe możliwości rozwojowe dzięki decyzji rządu, która otwiera przed nami drzwi do równych szans w naborze wniosków.
  1. Intensywne starania suwalskiego samorządu i przedstawicieli biznesu przyniosły efekt – Suwałki, Powiat Suwalski i Sejneński zostaną uwzględnione w „Rządowym programie rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”.
  2. W ramach działań podjętych przez lokalne władze i Posła Jacka Niedźwiedzkiego złożono petycję z 1703 podpisami, co znacząco wpłynęło na ostateczną decyzję.
  3. Minister Jacek Protas, podczas spotkania w Sejnach, oficjalnie potwierdził włączenie naszego regionu do programu, co otwiera nowe perspektywy rozwojowe.
  4. Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, podkreślił znaczenie tej decyzji dla zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wizerunkowej regionu, szczególnie w kontekście trudności spowodowanych sytuacją geopolityczną.

W ostatnich tygodniach nasz region stał przed realną perspektywą pominięcia w kluczowym dla rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych programie rządowym. Dzięki wspólnym wysiłkom samorządu, przedstawicieli biznesu oraz wsparciu poselskiemu, udało się jednak odwrócić tę sytuację. Niebagatelne znaczenie miała petycja z ponad tysiącem podpisów mieszkańców, która trafiła bezpośrednio do rąk Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Decyzja o włączeniu Suwałk oraz Powiatów Suwalskiego i Sejneńskiego do programu jest zwieńczeniem tych działań, ale również początkiem nowego rozdziału w rozwoju regionu. Przyjąłem argumenty, które Państwo skierowaliście do naszego Ministerstwa. Dlatego też podjeliśmy decyzję by dołączyć Wasz region do programu. Będziecie mogli na równi z innymi samorządami przystąpić do naboru wniosków – zapewnił Minister Jacek Protas.

Prezydent Czesław Renkiewicz, wyrażając wdzięczność za pozytywną decyzję, podkreślił jej znaczenie dla przyszłości Suwałk i okolic. Miasto Suwałki, a nawet cały nasz region traci jeszcze bardziej na sytuacji związanej z wojną. Tracimy głównie wizerunkowo, a w konsekwencji i biznesowo, gdyż odstrasza się od tego regionu potencjalnych inwestorów. Dziękujemy i liczymy na jeszcze większe wsparcie dla Suwałk i Suwalszczyzny – mówił z nadzieją Prezydent. Ta decyzja otwiera przed nami nowe drzwi, przez które możemy kroczyć z podniesioną głową, mając pewność, że nasz region nie zostanie zapomniany w planach rozwojowych kraju.


Na podstawie: Urząd Miejski Suwałki