Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

W sobotę 13 kwietnia 2019 nastąpiło uroczyste otwarcie 13 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej, stanowiącego obwodnicę Suwałk.

Gospodarzem wydarzenia było Ministerstwo Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród zaproszonych gości były władze Powiatu Suwalskiego reprezentowane przez Starostę Suwalskiego - Witolda Kowalewskiego i Wicestarostę Suwalskiego - Artura Łuniewskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Marka Dziatkowskiego i radnych Powiatu Suwalskiego.

Honorowymi gośćmi byli Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk, oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosław Zieliński.

W kolejnym punkcie programu dnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach odbyła się Konferencja poświęcona budowie dróg krajowych oraz funduszowi dróg samorządowych.

Wśród zaproszonych na konferencję gości byli między innymi Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Gwiazdowski, Krzysztof Jurgiel i Lech Kołakowski oraz Dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Borzuchowski.

Problematyka drogowa omawiana była zarówno w kontekście dróg lokalnych jak również krajowych rozwiązań komunikacyjnych w ujęciu połączeń drogowych suwalszczyzny i tranzytu skierowanego na przejście graniczne w Budzisku.