Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Ponad 93 000 zł – to kwota jaką Urząd Miejski w Suwałkach dofinansuje Rodzinne Ogródki Działkowe działające na terenie miasta. Pieniądze trafią do pięciu ogrodów. Będą przeznaczone na budowę lub modernizację infrastruktury służącej wszystkim użytkownikom działek.

We wtorek (9 lipca) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie.

- Po raz kolejny przekazujemy dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Kiedy robiliśmy to kilka lat temu, było to działanie pionierskie w skali naszego województwa. To bardzo fajna inicjatywa, dzięki niej możemy pomagać mieszkańcom w renowacji miejsc ich wypoczynku  – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.


Zestawienie wniosków o dotację celową z budżetu Miasta Suwałk na 2019 rok na dofinansowanie infrastruktury ogrodowej służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie miasta Suwałki

 

Lp.

Podmiot

Wartość inwestycji z kosztorysu

Wysokość dofinansowania

 

opis

1.

Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa”

9 500,00

 

4 750,00

Wniosek dotyczący remontu altanki biurowej ROD Malwa. Powiększenie altanki o 10m2. Doprowadzenie wody, wybudowanie sanitariatu. Ocieplenie pomieszczeń. Odnowienie dotychczas użytkowanej część.

2.

ROD „Malwa”

53 379,02

 

25 000,00

Wniosek dotyczący zmiany nawierzchni alejki „Malwowej” z szutrowej na kostkę polbruku na długości 180m, przy szerokości nie mniejszej niż 2,50m

3.

ROD „Malwa”

4 000,00

 

2 000,00

Wniosek dotyczący wykonania betonowego placu o wymiarach 8m x 2,6m pod kontenery i do składowania odpadów wielkogabarytowych

4.

ROD „Malwa”

4 024,60

 

2 000

Wykonanie monitoringu wejścia na teren ogrodu od Czarnej Hańczy. Ustawienie masztu, zamontowanie 2 kamer, przekaźnika i rejestratora obrazu. Dokonano zgłoszenia budowy.

 

Razem ROD „Malwa”

70 903,62

33 750,00

 

5.

Rodzinny Ogród Działkowy „Malinka”

44 077,23

 

22 000,00

Wniosek dotyczący utwardzenia kostką betonową Alejki Tulipanowej i Malinowej – 407,10 m2 wraz z ustawieniem obrzeży betonowych.

6.

Rodzinny Ogród Działkowy im. Jaćwingów

7 000,00

 

3 500,00

budowa wiaty drewnianej krytej blachą przy świetlicy ogrodowej

7.

Rodzinny Ogród Działkowy „Hańcza”

24 653,20

 

12 326,60

Wykonanie ogrodzenia ogrodu od strony ul. Sportowej. Ogrodzenie, brama i tablica informacyjna.

8.

Rodzinny Ogród Działkowy im. M.Konopnickiej

6 988,86

 

3 494,43

Zakończenie modernizacji sieci wodociągowej poprzez połączenie hydroforni od ul. Lotniczej z siecią wodociągową pozostałych dwóch hydroforni.

9.

ROD im.

M.Konopnickiej

7 490,70

 

3 745,35

Modernizacja złączy pomiarowych z wyniesieniem układów pomiarowych do złączy przy alejkach.

10.

ROD im.

M.Konopnickiej

8 548,50

 

4 274,25

Modernizacja urządzeń energetycznych do pomiarów ochronnych wraz z ich wymianą zużytych i zniszczonych.

11.

ROD im.

M.Konopnickiej

6400,00

 

3 200,00

Wdrożenie monitoringu wizyjnego. Instalacja i konfiguracja 3 kamer w rozdzielczości 4Mpx x doświetleniem w nocy do 50 m

 

12.

ROD im.

M.Konopnickiej

7 623,63

 

3 811,81

Modernizacja ogrodzenia od strony ul. Zastawie

13.

ROD im.

M.Konopnickiej

6 934,50

 

3 467,25

Remont ogrodzenia od strony ul. Lotniczej.

 

Razem ROD im. M. Konopnickiej

43 986,19

21 993,09

 

 

RAZEM

190 620,24

93,569,69